Zeven tips bij het plannen van een videoshoot

Home / Artikel / Zeven tips bij het plannen van een videoshoot

Zeven tips bij het plannen van een videoshoot

Waar moet je zoal rekening mee houden in je planning

Video is geen spur-of-the-moment ding. Natuurlijk zijn er van die one-take-viral video’s die meteen de hele wereld over gaan, maar doorgaans gaat er toch aardig wat aan vooraf voordat je een videoclip hebt. Daarnaast zal de video moeten worden opgenomen en moet het geschoten beeldmateriaal verwerkt worden tot een montage. In dit artikel lees je zeven tips bij het plannen van je volgende muziekvideo.

1: Voorbereiding van concept, scenario en storyboard

De basis van een goede video is een goed concept. Zonder goed idee heeft je muziekvideo weinig kans van slagen. Er moet iets steekhoudends ten grondslag liggen aan de videoclip. Dat heeft tijd nodig om te ontwikkelen. Er kan zo een paar dagen overheen gaan voordat je verschillende ideeën hebt afgewogen en binnen de groep hebt afgestemd. Soms kan het zijn dat je plannen net niet haalbaar zijn en zul je in dit stadium wellicht ook weer terug moeten naar de tekentafel.

De ideeën moeten gevat worden in een lopend verhaal. Op de flow van de muziek wordt het scenario geschreven. Voordat audio en verhaal in harmonie met elkaar zijn, ben je ook alweer een paar strepen verder. Aan de hand van het verhaal moet je de video al kunnen visualiseren terwijl de muziek wordt afgespeeld. Om het scenario volledig uit te kunnen werken en af te tikken moet je ook rekening houden met een paar dagen doorlooptijd.

Bij een ingewikkeld verhaal waarbij de cameravoering cruciaal is, of als er veel visuele of special effects in zitten, zal er ook een storyboard uitgewerkt moeten worden. In dat storyboard wordt duidelijk welke composities er gemaakt moeten worden en geven inzicht in hoe de cameravoering zal zijn. Op de set is dit een cruciaal document om aan de hele ploeg uit te leggen wat en hoe er geschoten moet worden. Aan de hand van een frame in een storyboard kan een beeld in lagen gesplitst worden om te bepalen welke platen er geschoten moeten worden. Er gaat aardig wat tijd zitten in de ontwikkeling van een storyboard, maar deze tijd verdien je dubbel terug bij de opnames.

2: Locaties zoeken en materiaal regelen

Alles is bedacht, doordacht, afgewogen en uitgewerkt. Prachtig, maar nu moeten er zaken geregeld gaan worden. Al je decorstukken, props, locaties, maar ook visagie, enzovoorts moet geregeld worden. Ook daar gaat een hoop tijd in zitten en is niet in een dag geregeld. Zo heb je tijd nodig om stad en land af te speuren naar die unieke locatie waar de shoot gaat plaatsvinden. Als je dan een plek gevonden hebt zul je contact moeten leggen om een afspraak te kunnen maken. Zijn de locaties wel beschikbaar op de beoogde opnamedag? Is de locatie goed bereikbaar? Wat moet er op de locatie allemaal gebeuren om het beoogde plaatje te kunnen schieten? De antwoorden op die vragen hebben invloed op de planning. Het helpt dan ook om al een aantal karakteristieke locaties op het oog te hebben als je met het concept van je muziekvideo bezig bent, zodat je al in een vroeg stadium al weet wat er allemaal geregeld moet worden.

Het is raadzaam om veelzijdige locaties te gebruiken, zodat je het aantal locaties sterk kan beperken. Dat scheelt niet alleen een hoop tijd in de planning bij het regelen van de locatie, maar ook tijdens de shoot. Met de hele crew verplaatsen van de ene naar de andere plek kost heel veel tijd en gaat ten koste van waardevolle opnametijd. Door zo veel mogelijk op één locatie te filmen bespaar je een hoop tijd. Iets om in je planning rekening mee te houden.

3: Houd rekening met reistijd en het karakter van de locatie

Houd rekening met de afstand die moet worden afgelegd naar de beoogde locatie. Als het ver reizen is kan het zijn dat het verstandig is om in de buurt al te overnachten, om niet uitgeput aan de opnames te beginnen. Hetzelfde geldt voor de terugreis, alleen brengt dit natuurlijk wel weer een ander kostenplaatje met zich mee.

Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden het karakter van de locatie zelf. Een middeleeuws kasteel is leuk, maar honderd dertig treden van een smalle trap twintig keer op en neer te moeten lopen om de hele backline boven te krijgen kost aardig wat tijd. Daarnaast zul je ook even op adem moeten komen voordat je kan gaan draaien. Dat heeft een hele andere invloed op de planning van de dag dan dat je met de auto achteruit de fabriekshal kan binnenrijden en alles alleen maar even op z’n plek hoeft te schuiven.

4: Audio of demo materiaal tijdig opnemen

Bij de opnames van de muziekvideo hoort uiteraard muziek. Zeker als er iets van een bandperformance in de video terug komt zal er synchroon gespeeld moeten worden. Maar ook ver daarvoor al speelt de audio een belangrijke rol. Nog voordat er ook maar één camera draait moet het nummer al grotendeels staan, om aan de hand van de flow van de muziek de muziekvideo in te kunnen delen en een scenario te kunnen schrijven. Daar is op z’n minst een demo of live opname voor nodig.

Voor een dynamische muziekvideo zullen er meerdere takes moeten worden opgenomen waartussen gemonteerd zal worden. Om elke take zo strak mogelijk bij het beoogde eindresultaat te houden wordt er meegespeeld met playback-audio. Dat kan een demo zijn, of een grof gemixte studio opname. Hoe dichter de audio bij het eindresultaat ligt, hoe meer finesse er in de performance gelegd kan wordt. In je planning zul je dan ook rekening moeten houden met het aanleveren van audio voor tijdens de video opnames. Afhankelijk van het concept van de video kan het ook zo zijn dat het muziekstuk nog weer in stukken gehakt moet worden, of bijvoorbeeld vertraagd of versneld voor de opnames. Zorg er dan ook voor dat je op tijd de audio klaar hebt.

5: Opnamedag verstandig indelen

Op de opnamedag(en) komt alles samen. Alle ideeën die uitgewerkt zijn in een scenario en storyboard moeten worden opgenomen. Aan de hand van het storyboard kan worden bepaald hoeveel tijd het kost om een shot voor te bereiden en te draaien. Het kan zomaar zijn dat je een uur bezig bent met één enkel shot van een paar seconden.

De verschillende benodigdheden en afhankelijkheden tussen de verschillende shots komen in het storyboard naar voren en hebben weerslag op de planning van de dag. Bijvoorbeeld als er visagie nodig is voor bepaalde make-up effecten moet niet alleen tijd worden gereserveerd voor het aanbrengen van die make-up, maar ook rekening gehouden worden met wat er daarna allemaal nog plaatsvindt. Soms is het dan ook handig om een scenario niet chronologisch te schieten. Bundel bijvoorbeeld alle shots die met één bepaalde acteur geschoten moeten worden, zodat deze niet onnodig hoeft te wachten op een set.

Belangrijk is om voldoende speling en momenten voor rust en overleg in te delen.

6: Reken op een paar weken voor de montage

Als alles is opgenomen, de spullen allemaal weer ingepakt en het zweet van je voorhoofd is geveegd ben je er nog niet. Nu pas kan de video daadwerkelijk gemaakt worden. Alle beeldfragmenten moeten worden gesorteerd, de goede van de slechte takes worden gescheiden en beelden van de performance op de muziek worden gesynchroniseerd. Niet allen dat kost alleen al een hoop tijd, maar uit de enorme berg aan videomateriaal moet nu met grote precisie een muziekvideo gehaald worden die de essentie van de muziek tot uiting brengt. Dit proces kan zo een dag per minuut aan muziekvideo in beslag nemen om tot een eerste montage te komen. Over die montage zal overleg plaatsvinden en zal worden bijgesteld. Afhankelijk van het aantal visuele effecten in de video, neemt de benodigde tijd voor montage sterk toe en kan zo een paar weken doorlooptijd met zich meebrengen.

7: Plan op tijd je videorelease in

Als het moment waarop je muziekvideo dan eindelijk daar is, kan hij de wijde wereld in geslingerd worden. Klinkt eenvoudig, maar dat is niet alleen een kwestie van even over een muur gooien. Om je videoclip goed te laten ontvangen zul je ook wat voorwerk moeten doen. Op voorhand kun je al kanalen inventariseren en naar de beoogde release datum toe werken met verschillende uitgekiende aankondigingen in de (sociale) media. Zo kun je ook overwegen om een release party te organiseren, om nog meer body te geven aan de release van je muziekvideo.

Samenvatting

De ontwikkeling van een goed concept voor je muziekvideo kost tijd om te ontwikkelen en onderling af te stemmen. Ook het goed vangen van de flow van de muziek heeft tijd nodig om op z’n plaats te vallen. Bij speciale en visuele effecten neemt de voorbereiding ook weer meer tijd in beslag, maar verdient zich dat bij de opnames weer terug. Het regelen van de locatie en alle benodigde zaken is sterk van invloed op de planning. Zorg ervoor dat je alle eindjes goed aan elkaar knoopt en sluitend krijgt in de planning van de opnames. Een veelzijdige locatie kan zeer gunstig zijn voor je planning. Wees voorbereid op het karakter van de locatie en welke invloed dat heeft op reistijd en het opbouwen van de set.

Zorg dat je audio opnames in een vroegtijdig stadium hebt geregeld, zodat het scenario voor de video geschreven kan worden en dat er op de set een geluidsopname is voor de playback. Deel de opnamedag(en) verstandig in, waarbij je zoveel mogelijk probeert te bundelen en rekening houdt met welke takes elkaar goed kunnen opvolgen zonder veel tijd te verliezen. Denk ook aan voldoende pauze en momenten van speling in de planning voor als er iets onverhoopt uitloopt.

Houd rekening met voldoende tijd om de montage tot stand te laten komen. Een secure selectie van het beeldmateriaal waarin de flow en concept van de muziek goed tot hun recht komen heeft tijd nodig. Zeker als er visuele effecten of beeldcomposities in de muziekvideo terugkomen heeft dat zijn weerslag op de doorlooptijd. Plan dan ook de release van je videoclip zorgvuldig in en begin op tijd met de marketing van je video.

Essentiële muziekvideo voorbereiding

Nog meer handige tips lezen? Lees dan ook het GRATIS handboek ESSENTIËLE MUZIEKVIDEO VOORBEREIDING

In dit overzichtelijke handboek lees je veel waardevolle tips die je helpen tijdens de voorbereidingen van je muziekvideo productie. Download direct het gratis handboek.

Help ons om meer Rock- en Metalmuzikanten te bereiken en deel dit artikel met jouw vrienden.

Related Posts

Geef commentaar

500 Likes!STEENkoud: Liefde (No Gordon) opnames